Kongre Programı

SALON A  
AÇILIŞ AÇILIŞ KONUŞMALARI

 

09.00-10.00

Prof. Dr. Muhsin AKBABA, Kongre ve Dernek Başkanı
Prof. Dr. Claudio COLOSIO, Milano Üniversitesi, Kongre Eş Başkanı
Cafer UZUNKAYA, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN, T.C. Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü
KEYNOTE Çevre Dostu İşlerde İşçi Sağlığı ve Güvenliği
10.00-10.30 Prof. Dr. Gert Van DER LAAN, Milano Üniversitesi
10.30-11.00 Kahve Arası
1. OTURUM MESLEK HASTALIKLARINA GENEL BAKIŞ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK, İstanbul Bilgi Üniversitesi
11.00-11.20 Küresel Isınma ve Hastalıklar
Prof. Dr. Toker ERGÜDER, DSÖ Türkiye Ofisi
11.20-11.40 Küresel Isınma ve Tarım
Ayşegül SELIŞIK, FAO Türkiye Ofisi
11.40-12.00 Kamu Hastanelerinde Risk Yönetimi
Dr. Fatma ŞAHİN, T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
12.00-12.20 Sektörel Düzeyde Risk Yönetimi
Dr. Bülent GEDİKLİ, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
KONFERANS İnsan, Tarih, Ekosistem ve Mikroorganizma Düzleminde İlk Mesleki ve Çevresel Enfeksiyonlar 
12.20-13.00 Prof. Dr. Turan BUZGAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
13.00-14.00 Öğle Yemeği
2. OTURUM MESLEKSEL SİSTEM HASTALIKLARI
Oturum Başkanı Prof. Dr. Aytül ÇAKMAK, Ufuk Üniversitesi
14.00-14.20 Mesleki Dermatozlar
Doç. Dr. Evren DEMİRSOY, Kocaeli Üniversitesi
14.20-14.40 Mesleki Akciğer Hastalıkları
Prof. Dr. Metin AKGÜN, Atatürk Üniversitesi
14.40-15.00 Mesleki Kas İskelet Sistem Hastalıkları
Prof. Dr. Pelin YAZGAN, Akademic Hastanesi
15.00-15.20 Mesleki Nörolojik Hastalıklar
Doç. Dr. Nimet DÖRTCAN, İstanbul Bilgi Üniversitesi
15.20-15.30 Tartışma
KEYNOTE Ortaya Çıkan Bir İş Sağlığı Riski Olarak Hava Kirliliği
15.30-16.00 Prof. Jovanka BISLIMOVSKA, "Sts Cyril and Methodius'' Üniversitesi
16.00-16.30 Kahve Arası
KEYNOTE Kırsal Ruh Sağlığı, Riskleri ve Tedavi Engelleri
16.30-17.00 Prof. Dr. Hans-Joachim HANNICH, Greifswald Üniversitesi
3. OTURUM MESLEKİ TOKSİSİTE
Oturum Başkanı Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR, Ege Üniversitesi
17.00-17.20 Bitki Kökenli Gıdalarda Yüksek Polariteli Pestisit Kalıntılarının Ekstraksiyonu ve LC-MS/MS Tekniği ile Analizi
Dr. Gökçe GÖKSU GÜRSU, Sem Laboratuar Cihazları
17.20-17.40 Kurutulmuş Kan Kartından (DBS) Alkol Düzeyinin Tespit ve Takibinde Fosfatidiletanol (PEth 16:0 18:1) Biyobelirtecinin Ölçülmesi ve Aynı DBS Örneğinden Uyuşturucu Madde/Suistimal Edilen İlaç Analizi
Dr. Murat Emrah MAVİŞ, Sem Laboratuar Cihazları
17.40-18.00 Örtüaltı Sektöründe Pestisit Maruziyeti
Aslıcan GÜLER, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
18.00-18.10 Tartışma
4. OTURUM SÖZLÜ BİLDİRİLER - 1
Oturum Başkanı Prof. Dr. Gert Van DER LAAN, Milano Üniversitesi
18.10-18.30 OP-004 Filipinler'de Küçük Ölçekli Madencilikte İş ve Çevre Sağlığına Maruz Kalma Değerlendirmesi
Prof. Dr. Jinky LEILANIE LU, Filipinler Manila Üniversitesi
OP-016 Mesleksel ve Çevresel Hastalıklarının Çağdaş Gelişimi - Halk Sağlığının Belirleyicilerine Yönelik Zorluklar
Dr. Öğr. Üyesi Lidiya HRISTOVA, Sofya Tıp Üniversitesi
OP-012 Profesyonel Sürücülerde Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi
Ass. Ghezini YOUNES, Oran Üniversitesi

 

SALON A  
5. OTURUM SÖZLÜ BİLDİRİLER - 2 
Oturum Başkanları Dr. Sashikala CHANDRASEKAR, ICOH Tarım Komitesi Başkanı
08.30-09.00 OP-037 Kamu ve Sanayi Sektörü Çalışanlarında Çalışanlar Arasında İş Yeteneği Belirleyicileri: Karşılaştırmalı Bir Anket Çalışması
Dr. Hasad IMAMOVIC, Kalesija Sağlık Merkezi
OP-006 Bir Haltercide Lupus Nefritinin İlk Belirtisi Olarak Jeneralize Lenfadenopati
Dr. Hassan AL HASHIMI, Hassan Al-Hashimi Homerton Üniversite Hastanesi
OP-003 Filipinler'deki Çiftçiler Arasında Pestisit Maruziyeti ve Sağlığının Risk Değerlendirmesi
Prof. Dr. Jinky LEILANIE LU, Filipinler Manila Üniversitesi
OP-005 Filipinler'deki Çiftçiler Arasındaki Pestisitle İlgili Sağlık Sorunlarının Risk Yönetimi
Prof. Dr. Jinky LEILANIE LU, Filipinler Manila Üniversitesi
6. OTURUM SEKTÖREL BAZDA MESLEK HASTALIKLARI VE İŞ SAĞLIĞI
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ, Hacettepe Üniversitesi
09.00-09.20 Turizm Sektöründe Meslek Hastalıkları
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
09.20-09.40 Sivil Havacılık Sağlığını İlgilendiren Güncel Düzenlemeler
Dr. Kadir EREN, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
09.40-10.00 Lojistik Sektöründe Meslek Hastalıkları
Dr. Bülent DİK, Tez Akademi
10.00-10.20 Bankacılık Sektöründe İş Sağlığı
Dr. Vahit Hikmet OCAK, Vakıf Pazarlama
10.20-10.30 Tartışma
10.30-11.00 Kahve Arası
7. OTURUM TARIMDA İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Oturum Başkanı M. Selami İLERİ, TARMAKBİR Genel Sekreteri
11.00-11.20 1000 Çiftçi 1000 Bereket
Müge SARISOY, Cargill
11.20-11.40 Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım
Selim ARUN, Türk Traktör
11.40-12.00 Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve Pestisit Kullanımının Entegre Yönetimi
Doç. Dr. Y. Benal ÖZTEKİN, On Dokuz Mayıs Üniversitesi
12.00-12.20 Mevsimlik Tarım Çalışanlarında İşle İlgili Riskler ve Yönetimi
Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK, İstanbul Bilgi Üniversitesi
12.20-12.30 Tartışma
KONFERANS Mesleki Maruziyetlerde Genotoksik Hasarın Mikroçekirdek Yöntemi ile Değerlendirilmesi
12.30-13.00 Prof. Dr. Nurşen BAŞARAN, Hacettepe Üniversitesi
13.00-14.00 Öğle Yemeği
8. OTURUM MESLEKİ RUHSAL BOZUKLUKLAR
Oturum Başkanı Prof. Dr. Selma KARABEY, İstanbul Üniversitesi
14.00-14.20 Tarımda Çalışanlarda Psikososyal Riskler ve Ruhsal Bozuklukları
Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK, İstanbul Bilgi Üniversitesi
14.20-14.40 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarında Mesleki Ruhsal Hastalıklar 
Prof. Dr. Ahmet Tamer AKER, İstanbul Bilgi Üniversitesi
14.40-15.00 Otomotiv Sektöründe Mesleki Ruhsal Hastalıklar
Dr. Gürsel GÖKMEN, Ford Otosan
15.00-15.20 Psikolojik Sağlığa ve İyilik Haline Duyarlı İş Yeri Ortamı
Klinik Psikolog İnanç SÜMBÜLOĞLU, Çatı Atölye 
15.20-15.30 Tartışma
KEYNOTE Asbeste Tarihsel Maruziyetin Yeniden Yapılandırılması: “Eğitimli Tahminlerin Doğrulanması”
15.30-16.00 Prof. Claudio COLOSIO, Milano Üniversitesi
16.00-16.30 Kahve Arası
9. OTURUM ICOH TARIM OTURUMU
Oturum Başkanı Dr. Buhara ÖNAL, ICOH Türkiye Sekreteri
16.30-16.50 İnek Islahında Tüberküloz: Tek Bir Sağlık Yaklaşımının Gerekliliği
Prof. Claudio COLOSIO, Milano Üniversitesi
16.50-17.10 Tarımda İşçi Sağlığı Gözetimi
Prof. Dr. Gert Van DER LAAN, Milano Üniversitesi
17.10-17.30 Hindistan'da Pestisitler ve Tarım İşçileri Sağlığı
Dr. Sashikala CHANDRASEKAR, ICOH Tarım Komitesi Başkanı
17.30-17.50 Tarım İlacı Uygulamalarında Kişisel Maruziyet Engellenmesi
Nevsal NİZAMOĞULLARI, 3M
17.50-18.00 Tartışma
10. OTURUM ICOH RADYASYON OTURUMU
Oturum Başkanı Prof. Claudio COLOSIO, Milano Üniversitesi
18.00-18.20 Güneş Radyasyonuna Maruz Kalma: İhmal Edilmiş Bir Mesleki Risk
Prof. Dr. Fabriziomaria GOBBA, Modena Üniversitesi
18.20-18.40 Mesleki Melanom Dışı Kanser Epidemiyolojisi ve Korunması
Dr. Alberto MODENESE, Modena Üniversitesi
11. OTURUM SÖZLÜ BİLDİRİLER - 3
Oturum Başkanı Prof. Dr. Gert Van DER LAAN, Milano Üniversitesi
18.40-19.00 OP-014 Bulgaristan'da İş Sağlığı Eğitimi - Zorluklar ve Perspektifler
Prof. Dr. Karolina LYUBOMIROVA, Sofya Tıp Üniversitesi
OP-015 Bulgaristan'daki Ambulans Çalışanları Arasında Psikososyal Risk Faktörleri ve İş Tatmini
Prof. Dr. Karolina LYUBOMIROVA, Sofya Tıp Üniversitesi
OP-018 Servikal Omurilik Yaralanması Anketinin Sağlık Çalışanlarının Mesleki Faaliyetlerinde Uygulanması
Dr. Öğr. Üyesi Lidiya HRISTOVA, Sofya Tıp Üniversitesi

 

SALON A  
PANEL-1 PNÖMOKONYOZLAR
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Turhan ŞALVA, Maltepe Üniversitesi
09.00-09.20 Pnömokonyozlar
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ERBOY, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
09.20-09.40 Pnömokonyoz Radyolojisi
Uzm. Dr. Ender EVCİK, Medisun Hastanesi
PANEL-2 İSG EĞİTİMLERİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Halim İŞSEVER, İstanbul Üniversitesi
09.40-10.00 İSG Hizmet Sunucuların Eğitimlerinde Güncel Yaklaşımlar
Prof. Dr. Ferdi TANIR, Çukurova Üniversitesi
10.00-10.20 İSG Sektörel Eğitim Modelleri 
Dr. İlkay YAVUZ, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
KEYNOTE Ülkemizde ve Dünyada İşyerinde Alkol ve Yasadışı Madde Kullanımı
10.20-10.40 Doç. Dr. Nebile DAĞLIOĞLU, Çukurova Üniversitesi
10.40-11.00 Kahve Arası
9. OTURUM İSG HİZMETLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları Burhanettin KURT, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Turhan ŞALVA, Maltepe Üniversitesi
11.00-11.20 OSGB'lerde Yeni Denetim Modeli
Seyithan CICIK, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
11.20-11.40 Yeni Mevzuat Yaklaşımı
Mehmet ÖZKAN, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
11.40-12.00 Yapay Zeka ve İş Sağlığı Güvenliği
Kemal ÖZAT,  T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
12.00-12.20 İSG Katip'in Yeni Yüzü
Tolga MURATDAĞI, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
12.20-12.40 İş Kazaları Sonucu Kamu ve İşverenler Açısından Maliyet Unsurları
Çiğdem SARIKAYA, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
12.40-12.50 Tartışma
12.50-14.00 Öğle Yemeği
10. OTURUM ÖZEL SEKTÖRDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
Oturum Başkanı Prof. Dr. Muhsin AKBABA, Kongre ve Dernek Başkanı
14.00-14.20 Sosyo-kültürel Boyut ve İSG Kültür Analizi 
Ali Rıza TİRYAKİ, Artı Danışmanlık
14.20-14.40 Otomotiv Sektöründe Yedi Adımda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
Bülent ASLANHAN, Tofaş
14.40-15.00 Pestisit İlaçlamada Kişisel Koruma ve En İyi Uygulamalar
Tarun SAINANI, Honeywell
15.00-15.30 Kapanış

 

SALON B  
10. OTURUM SÖZLÜ BİLDİRİLER - 4
Oturum Başkanı Prof. Dr. Aytül ÇAKMAK, Ufuk Üniversitesi

09.00-10.40

OP-025 Tıbbi Atıkların Bertaraf ve Beyan İşlemlerinde Karşılaşılan Sorunlar
Bahadır PEKER, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü
OP-032 Türkiye’de Tıbbi Atık Bertaraf Ücretlerinin Değerlendirilmesi
Mehmet DOĞAN, Erciyes Üniversitesi
OP-007 Migren hastalığına sahip ofis çalışanlarında gevşeme egzersizlerinin etkisi var mıdır?
Nuray ALACA, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 
OP-026 İş Hijyeni Toz Ölçüm Sonuçlarının Sektörel Dağılımı
Ayşe ERİM, AÇSHB
OP-027 İBYS Sistemine Girilmiş Kanserojen ve Mutajen Maddelerin Ölçüm Sonuçlarının Yeni Direktife ve Yönetmeliğe Göre Değerlendirilmesi
İlknur ÇAKAR, AÇSHB
OSGB'lerde Yeni Denetim Modeli
OP-033 Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi: Adana'da Kesitsel Bir Çalışma
Onur ACAR, Çukurova Üniversitesi 
OP-019 Laboratuvar çalışanlarında kas-iskelet sistemi risk faktörlerinin ve çalışma ortamının değerlendirilmesi
Fatıma AKDAŞ, Bezmialem Vakıf Üniversitesi
OP-030 Ayakkabı imalatında çalışan işçilerin KOAH-Astım farkındalık düzeyinin incelenmesi: Pilot çalışma
Pınar ATAK ÇAKIR, İstanbul Medipol Üniversitesi
OP-010 Sağlık çalışanlarında mesleki tükenmişlik ve çalışma yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi
Burak METE, Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü
OP-008 Denizli'de Kadın Kuaförlerinin İşle İlgili Boyun ve Üst Ekstremite Kas İskelet Sorunları ve Ergonomik Risk Faktörleri ile İlişkisi
Güliz AYDEMİR ACAR, Pamukkale Üniversitesi
OP-022 Döner kebap ustalarında kas iskelet sistemi risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Tuğba ÜNAL, Bezmialem Vakıf Üniversitesi
OP-036 Adana, Yüreğir İlçesinde Tarım Çalışanlarında Dermal Pestisit Maruziyetinin Araştırılması
Musa ŞAHİN, Çukurova Üniversitesi
OP-038 1960-1980 Arasında İnşa Edilen Kamu Binalarında Kullanılan Asbestin İş Sağlığı Açısından Önemi
Deniz DÜNDAR MUSTAFA, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
OP-001 Adana İlinde Güzellik Uzmanlarının Kullandıkları Ürünlerle İlgili Bilgi Tutum ve Davranış Özelliklerinin Araştırılması
Zuhal Sultan AKBABA, Çukurova Üniversitesi
10.40-11.00 KAHVE MOLASI
11. OTURUM SÖZLÜ BİLDİRİLER - 5
Oturum Başkanı Doç. Dr. Y. Benal ÖZTEKİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

11.00-12.50

 

OP-029 DEMATEL Yöntemi Kullanılarak Hemşire Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi
Şeyma BOZKURT UZAN, İstanbul Üniversitesi
OP-034 İş Kazalarına Psikososyal Yaklaşım
Gökçen GÖKÇE KAYALAR, Ford Otosan
OP-017 Birinci Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda Çalışanların Periyodik Sağlık Tarama Sonuçlarının İncelenmesi
Burak KURT, Çukurova Üniversitesi
OP-002 Bir tekstil fabrikasında çalışanlarda sağlık okuryazarlığı düzeyi ve ilişkili etmenler
Güliz AYDEMİR ACAR, Pamukkale Üniversitesi
OP-013 Fitness for Duty. About 1772 cases of specialized consultation
Ghezini YOUNES, University Oran1
OP-024 Adana Çukurova Bölgesinde Çalışan Kuaförlerde Kimyasal Maruziyet Açısından Mesleki Risk Değerlendirmesi
Osman KÖSEK, Çukurova Üniversitesi
OP-023 Mesleki Hastalıkların ve İş Kazalarının Önlenmesine Yönelik Mezuniyet Öncesi Eğitime Entegre Edilmiş Bir Uygulama Örneği
Umut ELLİBİR, İstanbul Bilgi Üniversitesi
OP-028 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1. Sınıf ve 4. Sınıf Öğrencilerinde Pestisit Bilgi Tutum Düzeylerinin Karşılaştırılması
Rabia Adeviyye ARLI, Çukurova Üniversitesi
OP-009 Masa başı çalışanlarda kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve fiziksel aktivite ile ilişkisi
Didem YÜZÜGÜLLÜ, Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü
OP-020 Diş hekimlerinde kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve etkileyen faktörler
Işıl ZORLU, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 
OP-021 Birinci Basamak Sağlık Personellerinin Mevsimsel İnfluenza Aşısı Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Önder KARAŞİN, Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü
OP-031 Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan personelin mesleki riskler ve iş kazalarına karşı tutumları açısından değerlendirilmesi
Ali ÇOBAN, Çukurova Üniversitesi
OP-035 Laboratuvar çalışanlarında ergonomi ve kas-iskelet sistemi hastalıkları
Hatice AYAN, İzmir Ekonomi Üniversitesi
OP-040 Akciğer Kanseri Taramalarına Yönelik İnanç ve Tutumlar: Sistematik İnceleme
Elif DÖNMEZ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi
PANEL-3 HARİCİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ FORUMU
14.00-17.00 Panelistler
Burhanettin KURT, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı
Furkan YILDIZ, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı
Levent KAVLAK, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyönelleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Turhan ŞALVA, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet ve Eğitim Kurumları Derneği Başkanı, Maltepe Üniversitesi